Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Sommeren 2021

16. juni 2021 kl. 13:14

Vi holder åpent hele sommeren 2021. Det vil være redusert drift og øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert foran øvrige henvendelser i fellesferien. 

Legestudent med lisens Karine Birkelund vil vikariere for noen av legene. 

Fravær blant legene

16. juni 2021 kl. 13:10

Lege Knut Marius Olsen har 50% permisjon fra 01.03.21- 31.08.21

Lege Emma Nicholls vikarierer 50% i hans stilling 

Johnsen and Johnsen vaksine

16. juni 2021 kl. 13:09

Legene ved vårt kontor ønsker ikke å ta i bruk Johnsen sin Corona-vaksine. 

Videokonsultasjon

28. april 2021 kl. 12:06

Vi tilbyr videotelefoni i de tilfeller det er hensiktsmessig, eller ved større smitteutbrudd. 

Du må ha en smarttelefon eller datamaskin med lyd og mikrofon for at det skal fungere. 

Bestill time på vanlig måte, be om videokonsultasjon. Du vil få tidspunkt tilsendt, og like før timen vil du få en tilkoblingslenke tilsendt. Klikk på denne og følg instruksjoner som angitt. 

KORONAVIRUS

20. mars 2020 kl. 12:03

Informasjon om Koronavirus

Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss før du møter.

Du finner svar på mange spørsmål på ta koronasjekken

Dersom du ikke finner svar på viktige spørsmål, kan du også ringe FHIs informasjonstelefonen på 815 55 015.

Koronatelefonen er lagt ned. 

Testing

De som ønsker å teste seg skal benytte Vågan kommunes sitt digitale meldeskjema eller ringe Svolvær legesenter 75420480 for å avtale test.

Det er selvsagt viktig at du tar kontakt om du har sykdom som ikke har noe med smitte eller korona å gjøre, og vi ønsker for å sørge for at du som har kronisk sykdom fremdeles skal få den oppfølgingen og hjelpen du trenger.

  • Kontakt oss helst digitalt om det ikke haster
  • Ring oss på telefon 76 06 61 70
  • Ved mistanke om akutt, alvorlig sykdom ring legevakt på 116 117.
  • Ved akutt nød eller fare for liv og helse - ring medisinsk nødtelefon 113.

 

 

Corona virus information

If you are potentially infected, in quarantine, are at risk of infection, or have respiratory symptoms, please contact us before you visit our premises.

You can find answers to many questions at take the corona check

If you do not find answers to important questions, you can also call the FHI information phone on 815 55 015.

Of course, it is important that you contact us if you have a disease that is unrelated to the corona virus, and we want to make sure that if you suffer a chronic illness that you will still get the follow-up and help you need.

  • Contact us digitally if it is not urgent, you can also call us on 76 06 61 70.
  • If acute, serious illness is suspected, please call an emergency room on 116 117.
  • In case of emergency or danger to life and health - call the emergency medical number113.

Time samme dag

23. august 2013 kl. 08:30

Vi legger opp til at pasienten skal få time den dagen man ringer, så fremt man ringer tidlig på dagen.

SJØMANNSLEGEATTESTER

21. desember 2010 kl. 13:02

Legene  Hege Skjæran og Lars Andreas Dahl er sjømannsleger.

Ifm pandemien kan du som sjømann få forlenget gyldigheten på sin helseattest. Se hjemmesidene til sjøfartsdir. her

 

FAKTURERING

28. oktober 2010 kl. 13:55

All fakturering for LEGEtorget administreres av Convene. 

Har du behov for utsatt betalingsfrist eller lurer på en faktura kan du ta kontakt direkte med Convene.

Ved bestilling av attester eller lignende henvendelse pr telefon, hvor det faktureres en egenandel, gir pasientene samtykke til at legekontoret oversender navn, adresse, tlf og dato for henvendelse til Convene for utsendelse av faktura.

Betaling

6. oktober 2009 kl. 13:54

Du kan betale med bankkort på betalingsterminalen på venterommet. Dersom du ikke gjør opp vil du få tilsendt faktura. 

Resepter kan bestilles på nettet. Resepter er nå gratis.

Sykemeldinger sendes elektronisk, og du må logge inn på Nav sine hjemmesider for å godkjenne den. 

Sykemeldinger og telefonkonsultasjoner vil bli fakturert dersom du ikke har frikort. 

All fakturering for LEGEtorget administreres av Convene.

Ved bestilling av sykemeldinger eller lignende henvendelse pr telefon, hvor det faktureres en egenandel, gir pasientene samtykke til at legekontoret oversender navn, adresse, tlf og dato for henvendelse til Melin Medical for utsendelse av faktura.