Sjømenn


Legene Hege Skjæran og Lars Andreas Dahl er sjømannsleger. 

Ta kontakt på SMS eller telefon dersom du trenger å fornye din legeattest. Husk å ta med ID-kort med bilde. 

Ifm pandemien er det mulig å få inneværende attest forlenget. Se mer om det her