Vi har begynt med et nytt system for timebestilling - timesammedag. Dette er en ny måte å organisere timeboken på for fastleger. Konseptet fjerner ventetid på timer, fører til økt lege-pasient kontinuitet, reduserer ventetid på venteværelset og øker pasienttilfredsheten.

Vi legger opp til at pasienten skal få time den dagen man ringer, så fremt man ringer tidlig nok.