Vi legger opp til at pasienten skal få time den dagen man ringer, så fremt man ringer tidlig på dagen.