Resepter kan bestilles på nettet. Resepter er nå gratis. Sykemeldinger kan hentes i ekspedisjonen til vanlig takst, eller sendes hjem med et gebyr på kr 56,- i tillegg. 

All fakturering for LEGEtorget administreres av Melin Medical.

Ved bestilling av sykemeldinger eller lignende henvendelse pr telefon, hvor det faktureres en egenandel, gir pasientene samtykke til at legekontoret oversender navn, adresse, tlf og dato for henvendelse til Melin Medical for utsendelse av faktura.