Legene  Hege Skjæran og Lars Andreas Dahl er sjømannsleger