Legene  Hege Skjæran og Lars Andreas Dahl er sjømannsleger.

Ifm pandemien kan du som sjømann få forlenget gyldigheten på sin helseattest. Se hjemmesidene til sjøfartsdir. her

Husk å ta med gyldig legitimasjon. 

Dersom arbeidsgiver skal faktureres må dette dokumenteres. 

Vi gjør oppmerksom på at kostnaden gjelder vurdering av helse, uavhengig om den godkjennes eller ikke.  Kostnaden er ikke HELFO-berettiget og går ikke på egenandelskort.