Hege Skjæran har ferie fra 22.1.20. til 29.1.20. 

Kollegial fraværsdekning av dr Olsen og dr Dahl.