Vi gjennomfører ferie i sommer, men holder ordinær åpningstid. 

På grunn av færre personell på jobb, ber vi om forståelse for noe lengre ventetid og at vi forholder oss til medisinsk prioritering.