!! På grunn av utskifting av heis fra 18.mars og noen uker frem i tid, ber vi alle som har eller skal på time til oss, og ikke kan ta trappene, om å ta kontakt for å avklare nærmere rundt oppmøte sted og dato !!