• Lege Tina Hyllestad er ny LIS1 (turnuslege) hos oss i perioden februar - juli. Hun er tidligere ansatt på Nordlandssykehuset Gravdal, og vil ta imot pasienter fra alle pasientlistene hos oss.