• Hege Skjæran har permisjon hele 2024. Vikar i hennes sted er Lars Håkon Mo som jobber 50%. De som har Hege som fastlege vil få tildelt dr.Mo eller annen tilfeldig lege. 
  • Emma Nicholls har permisjon i mars og april. Vi har ingen vikar i hennes sted, og de som har Nicholls som fasltege vil få tildelt annen tilfeldig lege. 
  • Knut Marius Olsen har permisjon t.o.m mai. Dr. Jensrud er vikar for Knut i 100% stilling. 
  • Andrea Milde Øhrn har permisjon ut 2024. Vikar er dr. Shanga Balendran.