• Skjæran har permisjon hele 2023. Vikar er Emma Nicholls
  • Dahl har studiepermisjon fra 1.september og ut året. Vikar er Katrine Jensrud. 
  • Baumberger har ferie og permisjon frem til 30.november
  • Øhrn har ferie og permisjon fra 2. oktober til 22. desember. 
  • Vikar for Baumberger og Øhrn er Lars Håkon Mo fra 1. oktober.