Vår nye Lege i spesialisering, Katrine Jensrud,  skal være her fra 01.03 - 31.08. 

Katrine tar imot pasienter fra alle fastlegelister.