Lege Emma Nichollls er vikar for Hege Skjæran ut 2023.