Lege Hege Skjæran har permisjon fra 01.01.2023 - 31.12.2023.