Bestilling av time og resepter via hjemmeside og SMS er fra 01.01.22 uten kostnad for bruker.