Vi har jevnlig legestudenter fra UNN hos oss. De nærmer seg ferdigutdannet og har behov for praksis. Legestudenter har alltid en veileder som kontrollerer og følger opp. Dersom du absolutt IKKE ønsker time hos student, ber vi om at du sier ifra om dette til vårt personell før timen.