Ingen av legene har noe lengre planlagt fravær framover. 

Kollegial fraværsdekning ved enkeltdager.