Lars Andreas Dahl har ferie ukene 27-30 

Hege Skjæran har ferie ukene 27-28 og 31-32. Dessuten kurs 29.5.-2.6.

Knut Marius Olsen har ferie ukene 29-32 

Kollegial fraværsdekning.